தள எழுத்தாளராய் வர இருப்பவர்களின் கவனத்திற்கு

  1. Register Here – Register செய்து கொள்ளவும்
  2. செய்த பின் admin [email protected] என்ற id க்கு உங்களின் username and mail id கொடுத்து தகவல் தெரிவிக்கவும்
  3. உங்களுடைய கதையை நீங்கள் எப்படி பதிவிடலாம் என்பதை நாங்கள் கற்றுக் கொடுப்போம்
  1.  
  2. 1. You are requested to use the website as registered users. the novels hosted here are of the family romance genre and being a registered user would ensure age compliance for reading these stories.
  3. 2. We hereby declare that we do no present content that are devoid of adult, violent or abusive content. we do not intend to hut anyones sentiments in any way.
  4. 3. Tamil novels and stories here belong to the respective writers and copyrighted to them. it is illegal to reproduce or circulating the copyrighted content in any format